Sopimusehdot

Jäsenhakemuksen ehdot

1. Tällä jäsenhakemuksella haetaan jäsenyyttä (voidaan kutsua myös asiakkuudeksi) Porihalliin. Pori Halli
Oy pidättää oikeuden tarkistaa jäsenhakijan luottotiedot ennen hakemuksen hyväksymistä. Mikäli
hakemus hylätään, Pori Halli Oy palauttaa asiakkaan hakemuksen yhteydessä maksamat maksut
hakijalle.
2. Asiakas saa kortin edut käyttöönsä vain jäsenkorttia vastaan. Kortti oikeuttaa sopimustyyppiä
vastaaviin palveluihin ja etuihin. Joihinkin palveluihin on aika-/paikkavaraus. Kortti on henkilökohtainen
ja se on leimattava jokaisella käyntikerralla.
3. Jäsenyys maksetaan kuukausittain e-laskuna/suoramaksuna. E-laskun vaihtoehtona tarjotaan
mahdollisuus sähköpostilaskuun tai paperilaskuun. Pori Halli Oy pidättää oikeuden periä paperilaskusta laskutuslisän.
4. Aloitusmaksu on Porihallin sopimuksiin 39 euroa. Aloitusmaksu maksetaan joko verkkokaupassa tai
toimipisteessä riippuen siitä, minkä maksuvaihtoehdon asiakas on verkkokaupassa valinnut.
Aloitusmaksua ei palauteta palvelusopimuksen mahdollisen päättämisen yhteydessä.
5. Määräaikainen palvelusopimus on voimassa asiakkaan valinnan mukaan Porihallilla 3, 6 tai 12
kuukautta, minkä jälkeen se jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana palvelusopimuksena,
ellei sopimusta ole irtisanottu vähintään 30 päivää ennen määräajan päättymistä. Palvelusopimukseen sovelletaan 30 päivän irtisanomisaikaa, kuitenkin mikäli kyseiselle ajanjaksolle palvelusopimuksen mukaisen maksuaikataulun perusteella osuu vielä yksi palvelumaksu, jatkuu sopimus vähintään kyseisen maksukauden loppuun. Mikäli asiakkaalla on sopimusta irtisanottaessa suoritettuja ennakkomaksuja (esimerkiksi suorituksia liikuntaseteleillä tai vastaavalla työnantajan myöntämällä maksuvälineellä), ei näitä palauteta tai hyvitetä millään tavalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti asiakaspalvelussa.
6. Mahdolliset tarjous- ja kaupanpäälliskuukaudet eivät sisälly sopimuskauteen, vaan tulevat aina
määräaikaisen sopimuskauden päälle. Määräaikainen sopimuskausi alkaa aloitustarjoukseen sisältyvien
kuntoilukuukausien päätyttyä ja jatkuu siitä alkaen määräaikaisen jakson.
7. Määräaikaisen sopimuskauden ennenaikaisesta irtisanomisesta veloitamme aina 150 euron suuruisen
sopimuksen irtisanomismaksun. Irtisanomismaksu maksetaan irtisanomisen yhteydessä Pori Halli Oy:n
asiakaspalvelussa. Kortin voimassaolon loppumispäivä on tässä tapauksessa irtisanomiskuukauden
viimeinen päivä.
8. Kortin haltijalla on oikeus siirtää korttinsa tilapäisesti tai pysyvästi toiselle henkilölle. Siirron
minimiaika on kaksi viikkoa. Siirtoasiat hoidetaan aina Pori Halli Oy:n asiakaspalvelussa.
9. Pori Halli Oy pidättää oikeuden hinnankorotuksiin kalenterivuosittain elinkustannusindeksin
mukaisesti. Hinnankorotus ei koske määräaikaista sopimuskautta. Hinnanmuutoksista ilmoitetaan
ilmoitustaululla vähintään 1 kuukautta ennen kalenterivuoden vaihtumista.
10. Pori Halli Oy pidättää oikeuden pitää liikuntakeskusta suljettuna, muuttaa aukioloaikoja ja/tai tehdä
pyhäpäiviin tms. liittyviä muutoksia aukioloaikoihin.
11. Mikäli asiakkaan jäsenmaksu on seitsemän vuorokautta laskun eräpäivästä myöhässä, eivät Pori Halli
Oy:n sisääntuloportit aukea. Asiakkaan tulee hoitaa jäsenmaksu Pori Halli Oy:n asiakaspalvelussa
viipymättä.
12. Päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena oleskelu Pori Halli Oy:n liikuntakeskuksissa on kielletty.